SAGOLANDET

Sagolandet


Sagor, bilder och musik

Anna-Mia Barwe

Erik Magntorn,

Nils BondessonFantastiska fiskar


Fullt av färger, fullt av former,

fullt av växter, fullt av vatten.

Ner i djupet finns det fiskar,

hela dagen, hela natten

ABC om hur DE - Känslor och sånt


Tillsammans spelar, sjunger och snackar vi allvar


Nils Bondesson, Erik Magntorn å Anna-Mia Barwe


Känslor finns många
En del går att fånga
Andra är bara
för stora och långa


Vi gjorde en smet
av sånt som vi vet
och bakade ut
till ett alfabet!


Erik Magntorn och Ane Gustavsson har tillsammans skapat en ABC-bok om känslor full av färg- och ordglädje. Här ryms såväl känslor som "oro" och "överlycka" som mer ovanliga känslor som "rullgardinig" och "klätterglad". ABC om hur DE känslor och sånt är en bok som på ett lustfyllt, men samtidigt allvarligt, sätt ger ord åt många av de känslor ett barn kan ha inom sig och samtidigt stimulerar till fortsatta samtal om känslor